Časopis Naše řeč
en cz

Mám míti

[Answers]

(pdf)

-

(A. J.) Kdosi prý žádá, kde by se sloveso míti mělo pojiti s neurč. způs. téhož slovesa, aby se nahrazovalo slovem jiným; znělo by to prý nemile. Rádi bychom viděli Čecha, kterému znějí nemile věty jako ‚máš mít všecko pohotově, měl bys mít už jednou rozum‘, kterému by se víc líbily věty ‚jest ti míti, bylo by třeba míti‘ a p. Jest bohužel mnoho lidí v Čechách, kteří by rádi český jazyk měli hodně nesnadným a protivným.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 5, p. 158

Previous Kuřím

Next Odkud jinud