Časopis Naše řeč
en cz

Hoří!

[Answers]

(pdf)

-

28. 1. 1925 jsme čtli ve več. Nár. l. zprávu, jak kdesi ve Skotsku vznikl v biografu poplach tím, že nějaký hoch, spatřiv na schodech kouř, vrazil do síně a vykřikl: »Oheň!« Rádi bychom znali hocha, potomka českých rodičů, který by nevykřikl po česku »hoří«! Český novinář je však dnes [158]schopen předložiti českému čtenářstvu tak otrocký překlad z angličtiny (nebo z němčiny)! Až se něco takového stane ve Francii, dočteme se asi, že nějaký nešťastník vykřikl »k ohni (au feu)!«

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 5, pp. 157-158

Previous O.: Půvab vlastního jazyka

Next Individuum