Časopis Naše řeč
en cz

Zpodsívati

[Answers]

(pdf)

-

(F. H.) Vymlácené obilí se podsévá = podsívá říčicí (na říčici), mouka sítem; má-li se vyjádřiti, že bylo dokonáno podsévání (podsívání) jistého množství obilí n. mouky, užije se dokonavé distributivní nebo hromadné složeniny zpodsévati (zpodsívati). Lidový žert vidí podobu mezi spořádáním hromady obilí a snědením hojného jídla, a proto se říká o velikém jedlíku, co toho »zpodsíval (zpocíval)« a p.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 32

Previous Zavazadlo

Next Václav Ertl: S počátku, s místa, s hlediště