Časopis Naše řeč
en cz

Kostufra

[Answers]

(pdf)

-

Laskavý čtenář se ptá, co to je? Také jsme se ptali, když jsme ten titulek čtli 20. ř. 1923 ve »Vltavských proudech«. Je to jak jsme se tam dočtli, jméno, které si podle nového ruského receptu složila Komunistická studentská frakce. Máme Umprum (Umělecko-průmyslovou školu), máme kačky (Kč, koruny čsl.), měli jsme ačesáky (Členy Akad. čten. spolku), ale to jsou plody humoru, jež nechtí ani ničím jiným býti; Kostufra je výpotek chudoby ducha, která bolí, vidíme-li ji třeba jen na »frakci« českého studentstva.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 27

Previous Kocanda

Next Košíře