dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Reprezentativní výbor z lingvistického díla Světly Čmejrkové

Petr Mareš

[Reviews and reports]

(pdf)

A representative collection from the linguistic work by Světla Čmejrková

Recenze knihy Čmejrková, Světla (2019): Jazyk a dialog: Výbor z textů [editoři Jana Hoffmannová a Petr Kaderka]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 505 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
petr.mares@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 103 (2020), issue 4

Previous Adam Kříž, Jan Chromý: Úloha detekce slova a její využití v psycholingvistickém výzkumu

Next Ľudmila Lacková: Slovenské podoby interakčnej štylistiky