Časopis Naše řeč
en cz

Bohemistické disertace roku 2019

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší

[Reviews and reports]

(pdf)

Dissertations on the Czech Language from 2019

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
naserec@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 103 (2020), issue 3

Previous Michal Škrabal, Barbora Štěpánková: Obraz výkladových slovníků napříč Evropou

Next Hana Mžourková: Tvořilka