dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jelínkovy memoáry

Jana Čerminová

[Reviews and reports]

(pdf)

Milan Jelínek’s memoirs

Recenze knihy Jelínek, Milan (2018): Memoáry 1942–1971 (Od okupace do okupace). Brno: Moravské zemské muzeum, 393 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Historický ústav FF MU
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
krehlikova@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 4

Previous Martin Charvát: Gramatika a sémiotika podle S. K. Šaumjana

Next Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69