Časopis Naše řeč
en cz

Úvodní slovo redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší

[Editor's notice]

(pdf)

Editor's introduction

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1-2

Previous Z jazykové poradny

Next Josef Šimandl: K výkladu významu slov zpolitizovaný a politika