Časopis Naše řeč
en cz

Slovotvorné afixy v současné češtině

Ondřej Bláha

[Reviews and reports]

(pdf)

Derivational affixes in contemporary Czech

Recenze knihy Šimandl, Josef (ed.) (2016): Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum, 652 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
ondrej.blaha@upol.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 5

Previous Martina Šmejkalová: Rok 1918 v průmětu rozvoje českého odborného názvosloví

Next Milena Hebal-Jezierska: Ústup protetického v-