Časopis Naše řeč
en cz

Experimentální výzkum gramatického vidu a způsobu slovesného děje: jazyková relativita a vidové vynucení

Jan Chromý

[Articles]

(pdf)

Experimental research on grammatical and lexical aspect: Linguistic relativity, aspectual coercion

The paper presents the second part of the review of experimental research on grammatical or lexical aspect. Two main topics are reviewed: the role of aspect in linguistic relativity and the aspectual coercion hypothesis. In the first part of the paper, it is shown that languages with a similar aspectual system can differ widely in their preferences in the description of certain events, and furthermore that these preferences may influence the speakers’ non-linguistic perception of events. The second part of the paper shows that previous studies on aspectual coercion differ both in their methodology and findings and that the very existence of the aspectual coercion phenomenon is not clear yet.

Key words: aspectual coercion, grammatical aspect, lexical aspect, linguistic relativity
Klíčová slova: jazyková relativita, vid, vidové vynucení, způsob slovesného děje

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 4

Previous Z jazykové poradny

Next Luboš Veselý: Poznámka k perifrastickému futuru u obouvidových sloves aneb Prezident bude abdikovat