Časopis Naše řeč
en cz

Akademický slovník současné češtiny

Pavla Kochová, Zdeňka Opavská

[Articles]

(pdf)

The Academic Dictionary of Contemporary Czech

The aim of the article is to present the Academic Dictionary of Contemporary Czech (Akademický slovník současné češtiny). It is a new monolingual dictionary of contemporary Czech work on which has been in progress since 2012 at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR. The Academic Dictionary of Contemporary Czech is a medium-sized dictionary with an anticipated total of 120,000–150,000 lexical units. Its objective is to document the widespread vocabulary of contemporary Czech. The article deals with dictionary-making principles concerning both its macrostructure and microstructure.

Key words: dictionary-making principles, lexicography, dictionary macrostructure, dictionary microstructure, monolingual dictionary
Klíčová slova: koncepce slovníku, lexikografie, makrostruktura slovníku, mikrostruktura slovníku, výkladový slovník

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1 kochova@ujc.cas.cz
opavska@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 2, pp. 57-83

Previous Z dopisů jazykové poradně

Next Barbora Procházková: Ke zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1