Časopis Naše řeč
en cz

Poznámky k signalizaci argumentace v jazykové interakci

Jakub Kopecký

[Articles]

(pdf)

Notes on the signalling of argumentation in language interaction

This paper deals with indicators of argumentation in spoken language interaction, i.e. it investigates linguistic and other means used to design an utterance to be recognized by recipients as having an argumentative function. The paper combines elements of the theory of argumentation and conversation analysis, and it is based on data from Czech news interviews with two interviewees. In particular, the study focuses on the linguistic form of argumentation, its sequential position in interaction and its propositional content. The analysis reveals that the sequential position of argumentation (interactional context) is a factor more important for its identification than the linguistic form, but that the most important factor is represented by its propositional content, i.e. argumentation is predominantly content-defined.

Key words: action formation, argumentation, content, conversation analysis, linguistic form, news interview, sequential position, spoken language interaction
Klíčová slova: utváření jednání, argumentace, obsah, konverzační analýza, jazyková forma, zpravodajské interview, sekvenční pozice, mluvená jazyková interakce

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
kopecky@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 1, pp. 19-32

Previous Richard Ogden: Ikonicita v mluveném rozhovoru

Next Martin Havlík, Eliška Zaepernicková: Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1