Časopis Naše řeč
en cz

Přenesené pojmenování reset

Michaela Lišková

[Short articles]

(pdf)

The figurative use of the word reset

This article discusses the metaphorical use of the expression reset.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
liskova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 96 (2013), issue 3, pp. 168-171

Previous Adam Kříž: Jak mluví Moravané v Praze?

Next Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1