Časopis Naše řeč
en cz

Dvojí i v české výslovnosti

Radek Skarnitzl

[Articles]

(pdf)

Two kinds of i in the pronunciation of Czech

The study examines the pronunciation of Czech /I/ and /i / in the speech of Czech Radio newsreaders. This vocalic contrast has been traditionally described as consisting in duration. The analyses reveal that the duration of the phonologically long /i / is only approximately 30% greater than that of the phonologically short /I /. As for the analysis of formant values, the short /I / appears to lie closer to vowels of the /e/-quality than to its long counterpart /i /. The morphological status of the syllables with /I/ and /i /, as well as the position within an utterance have been taken into account. The results also indicate interesting idiosyncratic tendencies.

Key words (English): Czech, vowel, vowel quality, vowel quantity
Key words (Czech): čeština, samohláska, vokalická kvalita, vokalická kvantita

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 95 (2012), issue 3, pp. 141-153

Previous Josef Štěpán: Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové

Next Václav Velčovský: Jazyk jako hodnota – hodnoty v jazyce

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1