Časopis Naše řeč
en cz

Havrlant

Pavel Trost

[Short articles]

(pdf)

-

Slovo havrlant ‚uličník‘ zaznamenal Jungmann se značkou Us, je dosvědčeno i v nářečích. Machek svůj etymologický dohad, který vyslovil v prvním vydání svého slovníku, ve druhém vydání odvolal. Toto české slovo se však kryje s častým německým příjmením Haberland. Slovní význam tohoto jména je ‚ovesný pozemek‘. Je to tedy posměšné jméno, protože znamená špatnou půdu, kde se daří právě jen oves. Slovníky uvádějí, že Haber ‚oves‘ ve složeninách znamená dokonce ‚planý‘, že Haberacker slouží jako „obraz něčeho méněcenného a špatného“. Tedy Haberland jako přízvisko osoby bylo nadávkou.

Naše řeč, volume 61 (1978), issue 5, p. 269

Previous Pavel Trost: Fijón

Next Igor Němec: Jmění