Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka

E. M.

[Reviews and reports]

(pdf)

-

ke zprávě Významné jubileum našeho nejstaršího časopisu, otištěné v 5. čísle minulého ročníku Naší řeči.

Stý ročník Listů filologických sice připadl na rok 1977, avšak první číslo prvního ročníku časopisu vyšlo v prosinci 1873.

Naše řeč, volume 61 (1978), issue 4, p. 216

Previous Alena Fiedlerová: Z osmého sešitu Staročeského slovníku

Next Vladimír Mejstřík: Pepř, nebo paprika?