dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Víte, kdo to je frikulín?

Lucie Jílková

[Short articles]

(pdf)

-

Slyšeli jste někdy slovo frikulín? V žádném výkladovém slovníku jej patrně nenajdeme, nezná jej zatím ani Český národní korpus.

Pokud si však slovo frikulín zadáme do internetového vyhledávače, zjistíme, že jak jeho základní tvar, tak jeho různé odvozeniny nejsou zase tak výjimečnou událostí.[1]

Slangové slovo frikulín je složeno ze tří anglických slov: free, cool a in. Tato tři slova se v dnešním jazyce (určité skupiny převážně náctiletých mluvčích) používají pro charakteristiku jistého životního stylu. Jedna z možných (na síti dostupných, pochopitelně velice vágních) definic toho správného životního stylu říká, že být free znamená být v pohodě, být cool znamená vědět, kde to žije, a být in znamená trávit čas na párty s dobrými kamarády. (Opakem být in je být out.)

Velký anglicko-český slovník (K. Hais – B. Hodek, nakladatelství ČSAV, Praha 1984) k tomu uvádí, že be free, znamená vedle řady dalších významů také ‚mít možnost‘, např. I am entirely free to do what I pleas – Mohu si dělat, co chci; u výrazu cool je podstatné, že kromě svého primárního významu (studený, chladný) se jedná také o slangové slovo z americké angličtiny s významem úžasný, skvělý, např. ve větě As an actor he is really cool – Jako herec je skutečně úžasný; konečně be in má také význam (toto užití je hodnoceno jako hovorové) být zasvěcen do něčeho, např. I’d like to be in on this scheme – Rád bych byl zasvěcen do tohoto plánu, a být v módě, např. Long skirts are in again – Dlouhé sukně jsou opět v módě. Obdobnou informaci získáváme v Nových slovech v češtině – Slovníku neologizmů (Academia Praha, 1998): být in (o člověku) mít o něčem přehled, být ve shodě s módou, s módními trendy.

[111]Trefným shrnutím tohoto životního stylu může být také text písničky Je to takové… bratří Ebenů, kterou najdeme na jejich posledním albu Já na tom dělám. V textu totiž mimo jiné nacházíme: … Sedím tady v Praze, je mi tady dobře, všechno je tu super, všechno je tu cool. Když se někdo sjede, druhej řekne hele, klidně si tu hul. (…) Musíš aspoň trochu vědět, co máš dělat jestli – jak bych to řek, jestli chceš bejt in. Když si vezmeš blbý boty, k tomu blbý džíny, navrch blbej mobil, tak seš out.[2]

Frikulín je tedy člověk, jehož životní styl se dá zhuštěně vyjádřit zmíněnými třemi anglickými slůvky free, cool, in. Jak vidíme, anglická slovíčka se natolik přizpůsobila českému jazyku, že bychom je zde (pokud nejsme s tímto slovem obeznámeni) už jen stěží našli. Frikulín se chová jako maskulinum životné. Na síti, ale např. i v reklamních textech, které propagují zimní sportovní vybavení a které se koncem roku 2003 objevily v pražském metru, můžeme vidět i psaní s ypsilonem, tedy frykulín (Na tvrdým prkně se šoupou už jen měkejši. Frykulín prubne rampu.). Na internetu se setkáváme také s přechýlenou podobou frikulínka nebo frikulína. Jako frikulínka pro nenáročné je v jedné recenzi označena americká písničkářka Heather Nova. Pokud si na síti najdeme články nazvané Jak se stát frikulínem a Chtěl bych být frikulínem, dopátráme se dalších tvarů a odvozenin tohoto výrazu. Dočítáme se zde, že vydavatelství Stratosféra vydává 14 časopisů pro frikulíny a frikulínky, dále zjistíme, co si pro své skutečné frikulínství prostě musíme koupit. K nutnému vybavení frikulína patří např. kvalitní digitální fotoaparát, přehrávač empétrojek, tedy přehrávač záznamů uložených na discích ve formátu mp3, kterého se běžně užívá pro hudební záznamy, dále mobil na krku, tedy mobilní telefon, jehož sluchátko má uživatel umístěné na drátku na krku a může tak telefonovat bez použití rukou. Autor druhého ze zmíněných článků konstatuje, že jeho neschopnost frikulínství se projevila už na základní škole, když všichni měli céčka, a on ne. U tohoto článku můžeme číst doporučení jednoho z jeho čtenářů (na internetu je běžné, že k jistému textu může kdokoli přidat svůj komentář), aby si autor osvojil frikulínskou mluvu, tak by se totiž stal alespoň polofrikulínem.

O jazykovém chování frikulínů se můžeme poučit v diskusi, která následovala za článkem nazvaným Stává se ze mne frikulín?, v níž se např. dozvídáme, že frikulín hovoří v partě podobně postižených o filosofickém poslání Matrixu, dále to, že když je frikulín pozván na grilování, říká, že má bárbeký (barbecue), když je frikulín smutný, pak je daun (down), když má radost, tak je hepy (happy), místo skvělý říká super a v komunikaci s kamarádkou či kamarádem je schopen užít v průměru jedno anglické (na síti můžeme číst i podobu angliCZké) slovo v každé větě.

Závěrem můžeme konstatovat, že někteří uživatelé internetu přijali výraz frikulín do svých idiolektů, zacházejí s ním jako s běžným českým výrazem a vytvářejí i řadu slov odvozených. Kromě textů zde uvedených (tj. textů internetových a reklamních) se frikulín objevil také v titulku posledního románu M. Nezvala, vydaného v předloňském roce nakladatelstvím Votobia. Samozřejmě teprve budoucnost ukáže, do jaké míry a zda vůbec se tento výraz stane součástí aktivní slovní zásoby většinové společnosti.


[1] S výrazem frikulín a jeho odvozeninami citovanými v tomto textu se setkáváme na následujících internetových stránkách: http://blog.maly.cz/index.php?cmt=277, http://www.vosanajazyku.com/index.php?p=1, http://www.musicpage.cz/mp/rec684.htm, http://blog.maly.cz/index.php?cmt=266, http://trillian.bloguje.cz/2500_item.php.

[2] Tato písnička je pozoruhodná také z fonetického hlediska. Zpěvák Marek Eben v refrénu napodobuje pražskou výslovnost, projevující se nápadně otevřeným vokálem e. Tento rys můžeme s trochou opatrnosti považovat za jednu z jazykových charakteristik frikulínů.

Naše řeč, volume 87 (2004), issue 2, pp. 110-111

Previous Ivana Bozděchová: Nad tratolištěm krve

Next Z dopisů jazykové poradně