dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

O jazyce autorů graffiti, I.

Diana Svobodová, Eva Kavalová

[Articles]

(pdf)

-

Graffiti. Jen stěží byste dnes našli mladého člověka, jemuž by tento výraz nebyl znám. Slovo samotné pochází z italštiny, jedná se o plurálový tvar výrazu graffito. Tímto pojmem bývají označovány obrazce a nápisy na zdech, osobních i nákladních vlacích, v metru a na nejrůznějších dalších místech. Jedná se o jev, který lze jen těžko přehlédnout a s kterým se každý z nás již nejednou setkal. Pro většinu lidí představují graffiti pouhý vandalismus, který by měl být přísně trestán, zvláště jedná-li se o nápisy na budovách v centrech měst, historických památkách apod. Jiní naopak považují graffiti za specifický druh umění a argumentují tím, že tímto způsobem lze „oživit“ či „rozveselit“ např. zdi továrních hal, komíny, staré ploty a jiné nevzhledné objekty.

Autoři graffiti bývají často nazýváni sprejery, sami mezi sebou si však říkají writeři. Pracují sami, nebo ve skupinách, jimž se říká crews. Jedná se o mladé lidi ve věkovém rozmezí zhruba 15–25 let, různých profesí. Mezi mladšími nacházíme často učně, ale také studenty středních a dokonce i vysokých škol. Kromě „uměleckého“ vyžití a pocitů seberealizace je k tvorbě graffiti vede určitý způsob jejich životního stylu a v neposlední řadě také neustálý pocit napětí, nebezpečí ze strany policie a bezpečnostních služeb, kteří se je (často marně) snaží přistihnout při činu. Jejich výtvory pak představují buď pouze jejich značky, podpisy (označované také jako tags, tagy) ve formě přezdívek a symbolů, nebo celé obrazce, opět symbolicky podepsané.

Z lingvistického hlediska je ovšem nejzajímavější jazyk, který writeři mezi sebou užívají. Jejich specifický slang je do značné míry ovlivněn angličtinou, neboť moderní graffiti pochází z USA, anglická slova jsou však užívána v počeštěné podobě. Celkově je jejich mluva v podstatě kombinací češtiny a českých slangových výrazů na straně jedné a angličtiny a anglických slangismů na straně druhé. Mnohé anglicismy, které autoři graffiti užívají, mají totiž ve spisovné angličtině zcela jiný význam, než je tomu ve slangu writerů. Svým způsobem bychom je mohli označit i za argotismy, neboť jedním z důvodů jejich užívání je utajení pravého významu. Jako příklad bychom mohli uvést slangové významy některých výrazů a srovnat je s významy, které mají např. ve Velkém anglicko-českém slovníku (VAČS)[1]:

[46]BOMB (s) – rychle udělaná ilegální věc

VAČS – 1. voj., tech., geol. bomba, puma (atomová, vodíková); 2. voj. ruční granát; 3. bombe – kuch. bomba, jídlo, zprav. mražené, podávané ve formě kulovité bomby; 4. slang. balík, mnoho peněz; 5. masa lávy vyvržená ze sopky; 6. slang. cigareta s drogou; 7. hovor. amer. angl. výbuch, selhání, neúspěch, propadák

TOY (s) – nováček, nezkušený nebo „nepravý“ writer

VAČS – 1. hračka; 2. úplná hračka, hříčka, maličkost; drobnůstka, titěrnost; 3. zábava, kratochvíle; koníček, hobby; 4. trpasličí odrůda; 5. slaboch; 6. milenka; 7. -s, pl. voj. slang. výcvikové pomůcky

PANEL (s) – nápisy, kresby pod okny např. vlaku

VAČS – 1. pergamenový lístek; 2. seznam porotců; porota; 3. seznam lékařů ordinujících pro Stát. zdrav. péči n. pojišťovnu; 4. tým, skupina odborníků n. účastníků; 5. grémium, správní/poradní sbor, výbor; 6. knižní řada, komplet; 7. díl, dílec; plát, tabule, štítek, deska, panel…; 8. obdélník, čtverec, prázdné okénko; 9. vsazený díl z jiné látky; 10. rozvodná deska; rozvodné pole; palubní/přístrojová deska, panel letadla, čelní deska přístroje; 11. úzký formát velké fotografie; 12. dřevěná deska na malování; 13. sedlo, poduška sedla; 14. návěstní terč; signalizační plachta.

Naopak významy jiných výrazů se od významů ve spisovné angličtině příliš neliší, např.:

CAN (s) – sprej s barvou

VAČS – 1. konev; kovová nádoba; džbán; kanystr; plechová krabice n. krabička; plechovka; konzerva

TAG (s) – podpis, značka writera

VAČS – … 17. okřídlená věta, sentence, citát, fráze; 18. přízvisko, pojmenování, přívlastek, přezdívka

SKETCH (s) – návrh, předloha, plánek před malováním

VAČS – 1. náčrtek, náčrt, črta, skica; 2. nástin, nárys, schéma, osnova, koncept…

Jako ukázek jazyka autorů graffiti jsme použily přepisů částí nahrávek rozhovorů s několika ostravskými writery a jejich rozmluv mezi sebou navzájem. V textech rozhovorů jsou označeny jak české, tak anglické slangové výrazy. Ty jsou přepsány tak, jak byly skutečně vysloveny (jedná se o počeštěnou, adaptovanou výslovnost), v poznámkách pak uvádíme jejich původní anglickou podobu spolu s českými ekvivalenty či definicemi.

1. A: Šli tam jenom dva. Udělali jeden autobus a tři auta se zbombily[2].
B: Aha, tegy[3], jo?
[247]2. A: Dobré jsou ty americké filmy, jak to tam jezdí, takové ty vláčky.
B: To tam je ale brutální[4], ne. Maníci píšou, že tři hodiny metro dělali a tak. Stojí v kolejišti a tam mají postavené na tom keny[5] a buří[6].
3. A: A zafrístajloval[7] sis?
B: Jo, chvilku, ale byla pohoda.
4. Zítra tam jdeme udělat rúftopek[8]. Žebříček už máme nachystaný.
5. Jenže tam nahoře jsou kachličky, ne? V nejhorším to vyčistíš. Respektive, za dva dny přijdeš, přebuříš[9] to něčím jiným.
6. Sousedi práskli flojdům[10], že jsme prostě běželi do toho bytu.
7. Letos o Vánocích zas udělám nějaký vánoční silver[11].
8. Za jednu noc jsem udělal tři stříbra[12].
9. Přes zimu tak vždycky sobota, neděle. Aspoň dvě stříberka[13] udělat, to je slušné.
10. Jé, já myslel, že tady ten bomb[14] nedáš.
11. Jdu buřit[6], ne. Tak jdu spát, abych mohl vstát nejpozději v deset.
12. Jo, tu mám skečík[15] z minulého toho…
13. A: Slyšel jsi o vultrejnu[16]?
B: Však tos mi říkal. To byl vlak, jo?
14. Kde jste dělali ty vulkery[17]?
[248]15. A: Tady je nějaké číslo. Já tam zavolám.
B: Co děláš, nějaký kop[18] se ti ozve.
16. Minule jsem se bavil s tím maníkem z Bratislavy. Říkal, že tam mají čtyři jardy[19].
17. A: Říkal jsem mu, ať nebuří[6] na novou fasádu. Ostravská univerzita je už sjetá[20], tak trochu. No dost – jsou tam šitovské tegy[21].
B: No, to jo. Takový bulšit[22].
18. A tohle je panel[23]. Je to legální panel[24] v podstatě.
19. Eva, jó, to se neboj. Ona píše o tom, jak mluvíme mezi sebou jako writeři[25].
20. Tak jsem se díval do časáku a tam je, jak si ubalit nějakého bekroula[26].
21. Tam chtějí něco na ty zdi. Takový šit[27].
22. A: Co, fičí ještě šaliny?
B: Co, šaliny? Ty – rytí do skel, skla, zadky, tegování[28].
23. Udělej nějaký dobrý skečík[15] a stříberko[13] nějaké. Kup si nějaký centimetrový kuli-markr[29] nebo eding[30], nějaký obyčejný, centimetrový. A přemýšlej nad tím tegem[3].
24. To je vultrejn[16]. To je, pokud jsou minimálně čtyři vagony udělané. To je v žebříčku celkem vysoko. Dá se to rozdělit na vlakový panel[23], to je pod okna. Panel[23] může být barevný, nebo ve stříbru. Může být end tu end[31], nebo top tu botom[32]. Pak je vulker[17]. Dělá ho buď víc lidí, nebo jeden člověk – to je one men[33]. A vůbec největší hardkór[34] by bylo třeba udělat vulker[17] one men[33] ve [249]stříbře[12]. Ale úplně největší hardkór[34] by byl one men[33] vultrejn[16] v barvě.
25. Viděls tu zeď? Je to pěknej frouap[35]!
26. Měl být betl[36] mezi Ostravou a Prahou. Mělo to být v Brně. Pražáci se na to ale vybodli, že do Brna nepojedou. A nakonec to udělali v Praze. Byl z toho džem[37].
27. Tady v Ostravě si jeden člověk myslí, že je king[38], že jo?
28. A: V jednom článku jsem se setkala se slovem houmboj[39]
B: Houmboj[39] – to je kámoš, pohodový člověk. To je z Ameriky. Tady se to moc nepoužívá, ale v Praze jo.
29. A: A co to znamená smotnout[40] barvy? Ukrást?
B: Jo, že je zčoruje[41]. Jenže tohle je vyloženě pražské slovo. Tady se používá čornout[41]. Smotnout[40] – to je z Prahy.
30. A: Treš trejns[42] – to jsou v podstatě vyřazené vlaky. Treš, treše[42] – tak se tomu taky říká. Jako „jdu dělat treš[42]“, nebo „udělal jsem tři treše[42]“ a takové ty věci.
B: Tak to by bylo kúl[43], ne?
A: To by bylo. Jinak to znamená, že je to v pohodě, v klidu, pohodová, dobrá věc.
31. A: Když jsem jela v tramvaji, všimla jsem si nějakých nalepených papírků s tegama[3]
B: Jó, stikrs[44], samolepky. Vezmeš papírky samolepicí, pomaluješ to fixama, pastelkama a lepíš to do tramvají. Má to tu výhodu, že to je rychlé, nehlučné, nikoho tím moc neštveš. Prostě lepíš to všude. Je to dobré, má to efekt.


[1] K. Hais, B. Hodek, Velký anglicko-český slovník, Academia, Praha 1993.

[2] zbombily (inf. bombit) je derivace anglického slovesa BOMB (inf.), označujícího rychlou nelegální akci, kdy je cílem pomalovat co nejvíc plochy za co nejkratší dobu, jde o kvantitu věci, ne o kvalitu

[3] tegy je plurál morfologicky adaptovaného anglického substantiva TAG, užívaného pro označení podpisu, značky writera

[4] brutální je derivace anglického adjektiva BRUTAL, užívaného zde ve významu ‚šílený‘

[5] keny je plurál morfologicky adaptovaného anglického substantiva CAN, v překladu označuje sprej s barvou

[6] buří (inf. buřit) je český slangový výraz užívaný ve významu ‚dělat, malovat‘ (pravděpodobně odvozen od slovesa pobuřovat)

[7] frístajlovat (inf.) je verbální derivace adaptovaného složeného anglického substantiva FREESTYLE, označujícího rýmování zpaměti na hip hopovou hudbu

[8] rúftopek je česká deminutivní derivace anglického ROOFTOP, označujícího „věc“ (tj. graffiti) na střeše, ve větší výšce

[9] přebuřit (inf.) je prefixální derivace českého výrazu, užívá se ve významu ‚předělat někomu věc‘

[10] flojd je adaptované anglické substantivum FLOYD, tj. ‚policajt‘

[11] silver je morfologicky adaptovaný anglicismus označující techniku, kde je základem stříbrná barva v kombinaci s jinou obrysovou barvou

[12] stříbro je český ekvivalent anglického výrazu silver

[13] stříberko je zdrobnělina českého slangismu stříbro

[14] bomb je morfologicky adaptované anglické substantivum BOMB, označující časově limitovanou, rychle udělanou ilegální věc (nejčastěji stříbro)

[6] buří (inf. buřit) je český slangový výraz užívaný ve významu ‚dělat, malovat‘ (pravděpodobně odvozen od slovesa pobuřovat)

[15] skečík je deminutivní odvozenina anglického SKETCH, označujícího v tomto kontextu návrh, předlohu, plánek před malováním

[16] vultrejn je kompozitum s nezvyklou výslovností v češtině (zde zachycena přepisem), vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE TRAIN (‚celý vlak‘)

[17] vulker je nezvykle vyslovované kompozitum vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE CAR, označující celý vagon pokrytý barvou (stačí jedna strana vagonu, ale celá, tj. včetně oken, nesmí zůstat čisté místo)

[18] kop je adaptované anglické substantivum COP, označující policistu

[19] jard – původně anglické substantivum YARD je zde užíváno ve významu ‚nádraží, depo, odstávka‘ (tj. odstavené vlaky)

[6] buří (inf. buřit) je český slangový výraz užívaný ve významu ‚dělat, malovat‘ (pravděpodobně odvozen od slovesa pobuřovat)

[20] sjetá je české adjektivum odvozené od slovesa sjet, tj. pomalovat

[21] šitovské tegy – toto spojení označuje podprůměrné, špatné podpisy a značky autorů (adjektivum šitovský je odvozeno od silně vulgárního anglického substantiva SHIT)

[22] bulšit anglický výraz BULLSHIT zde lze přeložit českými expresivy hnus, blbost, kecy apod.

[23] panel je výraz užívaný pro graffiti pod okny (např. vlaku, autobusu apod.)

[24] legální panel je panel udělaný legálně

[25] writer je morfologicky adaptované anglické substantivum, v tomto kontextu znamená ‚pisatel, autor graffiti‘

[26] bekroul – anglický výraz BACKROLL (podst. jm.) označuje cigaretu ubalenou do tvaru kornoutu, místo tabáku se užívá marihuana

[27] šit – anglický vulgarismus SHIT je zde užit ve významu ‚velmi podprůměrná věc‘ (tj. technicky nedokonalá, nečistá, např. steklá barva)

[28] tegování je substantivní derivace anglického výrazu TAGGING UP, tj. ‚podepisování se‘

[15] skečík je deminutivní odvozenina anglického SKETCH, označujícího v tomto kontextu návrh, předlohu, plánek před malováním

[13] stříberko je zdrobnělina českého slangismu stříbro

[29] kulimarkr – anglický výraz s původním pravopisem COOLIMARKER označuje druh fixu

[30] eding (původní anglický pravopis substantiva je EDDING) je druh fixu

[3] tegy je plurál morfologicky adaptovaného anglického substantiva TAG, užívaného pro označení podpisu, značky writera

[16] vultrejn je kompozitum s nezvyklou výslovností v češtině (zde zachycena přepisem), vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE TRAIN (‚celý vlak‘)

[23] panel je výraz užívaný pro graffiti pod okny (např. vlaku, autobusu apod.)

[23] panel je výraz užívaný pro graffiti pod okny (např. vlaku, autobusu apod.)

[31] end tu end – anglické adverbiální spojení END TO END označuje vagon udělaný „od začátku dokonce“

[32] top tu botom – anglické spojení je užíváno pro označení graffiti, které musí sahat „od střechy po podlahu“

[17] vulker je nezvykle vyslovované kompozitum vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE CAR, označující celý vagon pokrytý barvou (stačí jedna strana vagonu, ale celá, tj. včetně oken, nesmí zůstat čisté místo)

[33] one man – anglické spojení ONE MAN je zde užito v doslovném významu, tj. ‚jeden člověk, který pracuje sám‘

[34] hardkór je anglické substantivum (pův. pravopis je HARDCORE), které je zde možno přeložit expresivem ‚tvrďárna‘, je těžko definovatelné, neboť jde o záležitost spojenou s pocity napětí writera v určité akci (důležitou úlohu hraje adrenalin, nebezpečí chycení při činu)

[17] vulker je nezvykle vyslovované kompozitum vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE CAR, označující celý vagon pokrytý barvou (stačí jedna strana vagonu, ale celá, tj. včetně oken, nesmí zůstat čisté místo)

[33] one man – anglické spojení ONE MAN je zde užito v doslovném významu, tj. ‚jeden člověk, který pracuje sám‘

[12] stříbro je český ekvivalent anglického výrazu silver

[34] hardkór je anglické substantivum (pův. pravopis je HARDCORE), které je zde možno přeložit expresivem ‚tvrďárna‘, je těžko definovatelné, neboť jde o záležitost spojenou s pocity napětí writera v určité akci (důležitou úlohu hraje adrenalin, nebezpečí chycení při činu)

[33] one man – anglické spojení ONE MAN je zde užito v doslovném významu, tj. ‚jeden člověk, který pracuje sám‘

[16] vultrejn je kompozitum s nezvyklou výslovností v češtině (zde zachycena přepisem), vzniklé spojením anglického výrazu WHOLE TRAIN (‚celý vlak‘)

[35] frouap – je morfologicky adaptovaný anglický výraz (THROWUP) označující pouhý obrys písmen bez vybarvení, většinou dělaný jednou čarou, širokou tryskou

[36] betl – morfologicky adaptovaný anglický výraz (původní pravopis BATTLE) se užívá pro souboj dvou writerů nebo gangů (ustanoví se nezávislá komise, složená z těch nejlepších v „oboru“, kteří nemají konkurenci a rozhodnou, kdo namaloval lepší věc)

[37] džem je anglické substantivum (JAM) označující sraz lidí, kteří malují na tzv. legální zdi

[38] king (angl. KING) je člověk, který toho dělá nejvíc, má respekt

[39] houmboj – anglický výraz HOMEBOY se užívá ve významu ‚kamarád‘

[39] houmboj – anglický výraz HOMEBOY se užívá ve významu ‚kamarád‘

[40] smotnout (inf.) je český slangismus, užívá se ve významu ‚ukrást‘

[41] zčorovat, čornout (inf.) znamená ‚ukrást‘ (skrze argot zlodějů převzato z cikánštiny, kde výraz čór označuje zloděje)

[41] zčorovat, čornout (inf.) znamená ‚ukrást‘ (skrze argot zlodějů převzato z cikánštiny, kde výraz čór označuje zloděje)

[40] smotnout (inf.) je český slangismus, užívá se ve významu ‚ukrást‘

[42] treš trejns je původní anglicismus se zachováním anglické plurálové koncovky (TRASH TRAINS), označuje vyřazené vlaky, vlaky na opravu

[42] treš trejns je původní anglicismus se zachováním anglické plurálové koncovky (TRASH TRAINS), označuje vyřazené vlaky, vlaky na opravu

[42] treš trejns je původní anglicismus se zachováním anglické plurálové koncovky (TRASH TRAINS), označuje vyřazené vlaky, vlaky na opravu

[42] treš trejns je původní anglicismus se zachováním anglické plurálové koncovky (TRASH TRAINS), označuje vyřazené vlaky, vlaky na opravu

[43] kúl (je to kúl) – původní nesklonné anglické adjektivum COOL je v češtině užíváno ve významech ‚je to super‘, (expr.) ‚je to bomba‘, ‚má to styl‘

[3] tegy je plurál morfologicky adaptovaného anglického substantiva TAG, užívaného pro označení podpisu, značky writera

[44] stikrs je nesklonné anglické substantivum v plurálovém tvaru (STICKERS) a označuje samolepky

Naše řeč, volume 82 (1999), issue 5, pp. 245-254

Previous Anna Černá: Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (Pokus o sociolingvistický pohled)

Next Diana Svobodová, Eva Kavalová: O jazyce autorů graffiti, II.