dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ovladovna

Pavla Valčáková

[Short articles]

(pdf)

-

Poněkud neobvyklý výraz ovladovna je jednoslovným označením místnosti, odkud je ve zdravotnických zařízeních ovládán rentgen. Už z významu slova je patrné, že jde o deverbativum. Způsob tvoření je poněkud atypický, protože takto zakončená deverbativa se obvykle tvoří od sloves nedokonavých, např. rozdělovat – rozdělovna vyšetřovat – vyšetřovna, ošetřovat – ošetřovna. Slovo ovladovna k nim přiřadit nelze. V češtině neexistuje sloveso ovladovat, pouze ovládat, řídké ovládávat a starší české ovláděti. Z běžně užívaného ovládat by vznikla připojením sufixu -na ovladna.

Poněvadž jde o název místnosti ve zdravotnickém zařízení, je pravděpodobné, že slovo vzniklo analogicky podle ošetřovna, vyšetřovna. Ke slovesnému kořenu o-vlad- byl připojen sufix -ovna, který je běžný u denominativ typu katovna, fořtovna, vozovna ap.

Atypicky tvořené slovo ovladovna tak rozšiřuje řadu pojmenování zakončených na -(ov)na, k nimž ve zdravotnických zařízeních patří vedle již zmíněné vyšetřovny a ošetřovny i sesterna, o které píše M. Knappová (Jazykové koutky, Academia, Praha 1991, s. 185n.).

Zmíněná místnost na rentgenovém oddělení bývá oficiálně označována jako pracovna rentgenologa nebo je zahrnuta pod širší pojmenování, např. rentgenové pracoviště ap. Snad právě to vzbudilo snahu místnost přesněji a výstižněji pojmenovat. O tom, že i termín ovladovna může být chápán jako oficiální, svědčí např. tabulka na dveřích rentgenového pracoviště v brněnské Úrazové nemocnici.

Naše řeč, volume 82 (1999), issue 1, p. 54

Previous Martina Ireinová: Chcete vyhrát lyžovačku?

Next Z dopisů jazykové poradně