Časopis Naše řeč
en cz

Ploškovice

[Answers]

(pdf)

-

(V. Š.). Původní název český jest Ploskovice (Ploskovici); tak jej uvádí Palacký (v Popise 72) i Sedláček (v Hist. slovníce místopisném 699). V listině z r. 1188 (u Friedricha v Codex dipl. 293) je psáno zřetelně Plozkowici; tak i v Deskách zemských (II, 499) v zápise o žalobě, kterou r. 1498 vedl Adam z Drahonic proti známému Daliborovi z Kozojed pro odnětí Ploskovic, a jinde často. Jaký původ a podklad má německá forma Ploskowitz je těžko říci; bývala v těch změnách často i libovůle německých úředníků. Změny a opravy místních jmen náležejí do pravomoci ministerstva vnitra.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 9, p. 286

Previous Napadá mne

Next Rádo pršívá