Časopis Naše řeč
en cz

Bratislava

[Answers]

(pdf)

-

(Václav XIV). Dotaz, proč se 2. p. Varšavy píše s širokým y a 2. p. Bratislavi s úzkým i, nebyl zajisté míněn vážně. Jeť téhož způsobu, jako kdyby se někdo dotazoval, proč se 2. p. ženy píše s širokým y a 2. p. rybi s úzkým i. O správných tvarech jména Bratislava, do Bratislavy, v Bratislavě atd. bylo vykládáno v N. Ř. III, 87.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 10, p. 310

Previous nr., Red. (= Redakce): Z našich časopisů

Next »Červencová polovice«