Časopis Naše řeč
en cz

Převyplnit plán?

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

Nedávno nám zaslal jeden čtenář článek vystřižený z novin a podtrhal v něm některá spojení. Chtěl nás tak upozornit na těžkopádnou stylizaci článku. A protože se stále ještě s podobnými nedostatky v našem denním tisku setkáváme, všimneme si jednoho jevu podrobněji.

V článku se psalo o závazcích, které uzavřeli pracující z Trutnovska. Uvádělo se v něm například, že „závody se zavázaly k převyplnění plánu výroby zboží ve výši 14 400 000 Kčs“.

Co je možno o tomto ne zcela obvyklém slovese uvést z jazykového hlediska? Je to výraz nový a neobvyklý; ani jeden ze slovníků českého jazyka ho dosud neuvádí. Dostal se k nám z ruštiny, kde je běžný.

Toto slovo je nápadné tím, že se na jeho počátku nahromadily dvě předpony, pře- a vy-. To není případ v češtině častý.

Pochybnosti tu vzbuzuje předpona vy-. K slovesu plnit je ve spojeních jako plnit plán, plnit závazek, plnit slib apod. dokonavý protějšek splnit, nikoli vyplnit. Takže bychom vlastně měli spíše očekávat „přesplnění“ plánu. Ale ani tato vymyšlená náhrada by nás neuspokojila. Sloveso splnit vyvolává svým významem představu dokončení děje, mohli bychom říct „stoprocentní naplnění“. Těžko se proto může spojit s předponou pře-, která tu má znamenat ‚postoupit ještě dále, za dosaženou hranici, mez‘. Proto začali někteří z nás pro ten význam, který měl na mysli pisatel článku, užívat slovesa přeplnit. Vznikla tak zdánlivě logická řada: plnit — splnit — přeplnit. Ale ani toto řešení není vhodné. Sloveso přeplnit totiž v jazyce už existuje, a to ve významu ‚příliš naplnit‘. Jeho užití je spojeno s chápáním, že jde o děj ‚nemilý, nepříjemný‘. Vzpomeňte si jen, jaký pocit ve vás vzbudí představa, že budete muset jet v přeplněné tramvaji a dívat se na přeplněné kontejnery.

Co měl tedy novinář napsat, aby vyjádřil správně to, co měl na mysli? Pro význam ‚vyrobit víc, než určuje plán‘ existuje přece v češtině vžité, běžné a všestranně vyhovující sloveso překročit. Uvědomme si tedy, že plán nepřevyplňujeme, ale snažíme se ho překročit.

Naše řeč, volume 73 (1990), issue 3, p. 168

Previous Olga Martincová, Věra Vlková: Designer, designér

Next Igor Němec: Masarykovy výrazy spjaté s budováním demokratického státu