Časopis Naše řeč
en cz

Obecnice

[Answers]

(pdf)

-

(F. Č) Toto jméno vsi v příbramském okrese znamená asi »hospoda«; s větší pravděpodobností bychom to mohli říci, kdybychom věděli, bývala-li tam za starodávna hospoda tak důležitá, že mohla dáti jméno obci, nebo nevyrostla-li obec vůbec při hospodě. Obecnice znamenávalo něco »obecného«, určeného pro všecky lidi nebo pro všecky obyvatele obce. V staré době znamená to slovo (a také hostinnice, hostinice) nejčastěji hospodu přístupnou všem pocestným k občerstvení a zvláště k noclehu a ku pobytu vůbec (tak je čteme na př. v některých překladech Luk. 2, 7); významem se liší od slova hospoda tím, že »hospodou« mohli býti lidé i v domě neveřejném, u příbuzných, přátel a p. Obecnice může býti i na př. konvikt studentů; na hradě pražském byla »obecnice« kůrních žáků (studentů zpěváků). Někde také říkají »obecnice« obecní zahradě, obecní voznici na vodu a p. Žídek užil toho slova také na označení obecného pojmu (obecné ideje).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 218

Previous Němčina

Next Opočno, Opočen