dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ražniči, čevapčiči a fondue

Ivana Svobodová

[Short articles]

(pdf)

-

Ražniči a čevapčiči jsou názvy jídel jugoslávské kuchyně. Zatímco v srbocharvátštině jsou obě jména rodu mužského a užívají se jen v množ. č., v češtině je situace jiná. U slova ražniči uvádějí Pravidla českého pravopisu (Praha 1983), Slovník spisovného jazyka českého (Praha 1960—1971) i Slovník spisovné češtiny (Praha 1978) dubletní tvary, tzn. že toto podst. jm. je buď rodu středního a zůstává nesklonné, nebo ho lze užívat jako podst. jm. rodu mužského v množ. č. a skloňovat ho podle vzoru „stroj“. V kuchařkách se objevují oba způsoby užití, a dokonce i analogický, zatím nekodifikovaný novotvar ražniče. Čevapčiči (v kuchařkách psáno i s b) řadí Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovného jazyka českého jen k rodu mužskému, Slovník spisovné češtiny má i variantu nesklonného středního rodu. V kuchařkách je způsob užití stejný jako u slova ražniči.

V současné době se i do české kuchyně rozšířilo švýcarské jídlo zvané fondue [fondy]. Pro jeho přípravu se vyrábějí speciální nádoby s hořákem a sadou vidliček. Původně byl základem tohoto pokrmu sýr. Ten se rozpustil v bílém okořeněném víně a do této směsi se namáčely kousky chleba. Dnes patří mezi oblíbené druhy tohoto pokrmu i tzv. masové fondue. Jsou to kousky masa, které se napichují na vidličku a ponořují se do rozpáleného oleje. Hotové se pak mohou namáčet do různých omáček, hořčice, kečupu apod.

Slovo fondue je francouzského původu. Jeho základem je slovesné příd. jm. fondu, které v češtině znamená ‚rozteklý, tavený, roztavený‘. Tvar pro rod ženský, fondue, zpodstatněl a začal sloužit jako prostředek pro pojmenování druhu jídla. Ve francouzštině je tedy toto podst. jm. rodu ženského. A jak je tomu v češtině? V kuchařkách se toto jméno vyskytuje buď v rodě ženském, nebo středním. Přitom rodu střednímu se dává většinou přednost při užití pravopisné počeštěné podoby, tj. fondy. Jazykové příručky toto slovo zatím nezachycují.

Obecně platí, že čeština při zařazování přejatých slov do tvaroslovného systému přihlíží k jejich zakončení ve výslovnosti, a proto se původní rod nemusí shodovat s rodem v češtině. Slovo fondue je ve vyslovované podobě zakončeno na [i]. Jména takto zakončená bývají většinou přiřazována ke jménům rodu středního a zůstávají nesklonná; tak tomu je např. u jmen maggi, sherry, kari. Jméno whisky bylo přiřazeno k podst. jm. rodu ženského, neboť tu byla věcná souvislost s domácími jmény pojmenovávajícími nápoje, jako je pálenka.[1] V případě slova fondue však žádná věcná souvislost s domácími jmény ženského rodu patrná není. Zato však, a to zejména v počeštěné podobě, můžeme toto slovo přiřadit ke jménům čufty, kapary, čevapčiči a ražniči, která náleží k rodu mužskému.

Doporučujeme proto, aby výraz fondue (psáno též fondy) byl kodifikován jako podst. jm. rodu středního a zůstal nesklonný nebo jako podst. jm. rodu mužského v množ. č., podobně jako ražniči a čevapčiči, a skloňoval se podle vzoru „hrad“. Za uváženou též stojí, zda by budoucí kodifikační příručky neměly přihlédnout k nově vytvořeným — systémovým — novotvarům ražniče a čevapčiče.


[1] Srov. O češtině pro Čechy, Praha 1960, s. 138.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 3, p. 165

Previous Emanuel Michálek: Dnešní výslovnost izolovaných hlásek a staré gramatiky

Next Věra Vlková: Minikošíková a minižáci