Časopis Naše řeč
en cz

Doplněk

[Answers]

(pdf)

-

(A. V.) Příčestí min. trpné může býti na rozdíl od příčestí min. činného ovšem u sloves všech (nejen při slovesech býti, jsem), ale v platnosti doplňku adjektivního lze ho užíti jen tam, kde se do významu toho hodí. Mezi příčestím trpným, užitým v platnosti doplňku, a přechodníkovou vazbou trpnou (jsa chválen, byv pochválen) je ten rozdíl, že doplněk vyjadřuje stav a blíží se tedy významem příd. jménu nebo příslovci (jaký, jak), kdežto vazba přechodníková podržuje svůj význam dějový, slovesný. Rozdíl ten vycítíme, srovnáme-li větu »vešel překvapen« (jak vešel, v jakém stavu) s větou »vešel, jsa překvapen mou návštěvou« (= a byl překvapen) nebo »dal se na útěk, byv někým překvapen« (= protože ho někdo překvapil). Proto věta »odvržen prudčeji překotil se«, kterou vytýkala N. Ř., není správná, protože příčestí »odvržen« neznačí stav, v jakém (jak) se překotil, jaký byl při překocení, nýbrž jde tu o dva děje po sobě následující, byl odvržen a překotil se; je tedy správnější psáti »byv odvržen, překotil se.«

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 213

Previous Bývati

Next Doručiti