Časopis Naše řeč
en cz

Bolševik

[Answers]

(pdf)

-

(F. Č.) Toto slovo znamená vlastně příslušníka většiny (rus. bóľšij = větší, boľši