Časopis Naše řeč
en cz

Pozůstávati

[Answers]

(pdf)

-

Hledá-li listonoš adresáta v domě udaném na adrese marně, napíše obyčejně, že v tom domě »nepozůstává«. To se v něm patrně ozývá vědomí, že úřední sloh žádá, aby se v něm mluvilo nějak jinak, než se mluví takto; sic by napsal »nebydlí« (nebo »nezůstává«). Ale v republice by se snad i to mohlo změniti? Přece se nikde neříká ani kdy říkalo »pozůstávám na Vinohradech«?

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 5, p. 157

Previous Posléze, poslíž

Next Seč jsem