Časopis Naše řeč
en cz

Babí kout

[Answers]

(pdf)

-

mají podle zprávy prof. J. Květa v Berouně s významem, o němž jsme mluvili IV, 79, v Lenešicích u Loun; téže straně říkají tam i babský kout. V témže smysle říkají, jak nám píše prof. dr. J. Marek v Strážnici na Mor., na moravském Slovácku okolo Uh. Ostrohu zhnilý kout. »Tento zhnilý kout bývá lokalisován v lidové meteorologii obyčejně do bažinatých krajů jižního toku řeky Moravy, která zhusta své okolí zavodňuje, počínajíc Strážnicí a dále dolů na jih.« Také v Miloticích (u Kyjova na Moravě) a v okolí mají podle zprávy inž. Frant. Nedvědického takový »zhnilý kút«; Prostějovským přicházejí bouřky z mokrého kóta (do Prostějova samého od Kosíře; uč. m. šk. K. Pittich). — P. »abonent« nám píše, že poloostrov Lapad u Dubrovníka je ukončen na sz. straně pohořím, jemuž tam říkají Babinkut (na italsko-německých mapách však je jméno Babintut). Z té končiny také přicházejí často mraky na Lapad a na Dubrovník.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 5, p. 156

Previous B.: Z našich časopisů

Next Broubiti