Časopis Naše řeč
en cz

Za Ladislavem Janským

Mč (= Jaroslav Machač)

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Sedmdesátiny PhDr. Ladislava Janského a jeho zásluhy o českou lexikografii připomněla Naše řeč v redakčním článku před šesti lety[1]. S výjimkou tehdejšího radostného konstatování o jubilantově zdraví platí vše, co bylo v článku uvedeno. Přibývá zarmucující údaj, že dne 11. října 1978 Ladislav Janský zemřel.

Pro pracovníky Ústavu pro jazyk český ČSAV byl Janský ztělesněním přirozené historické kontinuity dnešního základního akademického pracoviště pro jazykovědnou bohemistiku s jeho významnou starobylou předchůdkyní — Kanceláří Slovníku jazyka českého. Vyjadřoval to jeho pracovní podíl na obou velkých slovníkářských dílech vzniklých ve staré i v nové Akademii — na devítidílném Příručním slovníku a čtyřdílném Slovníku spisovného jazyka českého, k jejichž obecně uznávané vysoké úrovni, oceněné státní cenou KG a cenou ČSAV, významně přispěl svým lexikografickým umem, svými hlubokými znalostmi národního jazyka a národní literatury i velkým obecně kulturním rozhledem. Vyjadřoval to i jeho blízký osobní vztah ke všem kolegům bohemistům bez rozdílu věku a generační příslušnosti, s nimiž se setkal a s nimiž za svého více než čtyřicetiletého působení v akademickém ústavu spolupracoval.

Zůstane proto v dobré paměti, a nikoli jen pamětníků.


[1] NŘ 56, 1973, s. 101n.

Naše řeč, volume 62 (1979), issue 2, p. 103

Previous Jiří Kraus: Moderní slovenská knížka o řečnickém projevu

Next Eva Macháčková: Dřevozpracovávací, nebo dřevozpracující?