Časopis Naše řeč
en cz

Jak psát název Západní Berlín?

Zdeněk Hlavsa

[Short articles]

(pdf)

-

V souvislosti s uzavřením dohody o správním postavení britského, amerického a francouzského sektoru Berlína se v našem tisku často objevovalo již vžité pojmenování této části města, a to většinou s velkým písmenem i u přívlastkového přídavného jména, tedy Západní Berlín. Tento způsob psaní je v rozporu jak se Slovníkem spisovného jazyka českého, tak s rejstříkem Pravidel českého pravopisu, kde všude najdeme výslovně uvedeno psaní s malým z. Položme si však otázku, zda grafika Západní Berlín je v rozporu rovněž se zásadami Pravidel. Tu pak zjišťujeme, že to není tak jednoznačné.

Psaní západní Berlín, východní Berlín vychází z pojetí, že přívlastky mají v těchto spojeních funkci pouhého zeměpisného rozlišení dvou částí Berlína, hlavního města Německa (tak v uvedeném slovníku). Takové chápání je samozřejmě možné. Avšak dnešní skutečnost politická, kdy jednotné Německo neexistuje, nás nutí k tomu, abychom rozlišo[231]vali i dva celky správní: tu část Berlína, která je hlavním městem Německé demokratické republiky, od části druhé, oblasti s přesně vymezenými hranicemi, vnitřně i zahraničně politicky definovaným statutem atd. Pro ni se běžně užívá pojmenování původně zeměpisného, které se ovšem v důsledku politického vývoje zařazuje dnes spíše mezi jména států a jiných oficiálně uznávaných správních oblastí, jakými jsou u nás kraje, v SSSR svazové republiky apod. Takováto pojmenování se píší podle Pravidel českého pravopisu s počátečním písmenem velkým. Nelze proto mít proti psaní Západní Berlín podstatných námitek; naproti tomu je možné jen psaní východní Berlín, protože pro správní jednotku v této části města se takového názvu v češtině neužívá.

Naše řeč, volume 55 (1972), issue 4, pp. 230-231

Previous Alexandr Stich, Miloslav Sedláček: Jak se skloňuje jméno Tycho de Brahe?

Next Alena Polívková: Kůň Převalského