Časopis Naše řeč
en cz

Odzbrojit o míč

Anna Jirsová

[Short articles]

(pdf)

-

S tímto spojením jsme se několikrát setkali ve sportovních rubrikách našich novin. Na první pohled vidíme, že tu není něco v pořádku, neboť sloveso odzbrojit má vazbu s bezpředložkovým 4. pádem, tedy odzbrojit někoho.

U sloves, která mají zhruba stejný nebo podobný význam, tj. u sloves synonymních, dochází někdy v souvislosti s tím, že mohou být v textu zaměňována, k vzájemnému míšení vazeb.

Při málo pečlivé stylizaci se někdy napodobují vazby i u sloves, která mají význam opačný. Např. nesprávné prohrát nad někým vzniklo podle zvítězit nad někým.

Ve sportovním prostředí může mít sloveso odzbrojit někoho stejný význam jako sloveso připravit někoho o něco. Křížením vazeb pak vzniká podle připravit o míč nesprávná vazba odzbrojit o míč.

Slovesná vazba je vždy těsně spojena s významem slovesa. Je ustálená, nemůžeme ji libovolně měnit. V případech, kdy si nejsme jisti, je-li vazba, které chceme užít, správná, pomůže nám „Slovník spisovného jazyka českého“ (dosud vyšly dva díly, I. A—M, II. N—Q), který náležité vazby sloves uvádí.

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 5, p. 311

Previous Antonín Tejnor: Reprezentanti a reprezentanty

Next Hana Prouzová: Pracovat se strojem?