Časopis Naše řeč
en cz

Experimentální neboli pokusné sídliště

Karel Sochor

[Short articles]

(pdf)

-

V době poměrně nedávné se dostalo nově do oběhu slovo sídliště na označení místa pro novou sídelní výstavbu. Může se jím označovat bud celé město, jako Havířov, Poruba, nebo jen nová městská čtvrť, např. sídliště na Petřinách v Praze. Na několika místech v naší republice se postavila nebo se právě dostavují sídliště, na nichž se zkoušely nové a nejnovější metody a konstrukce, jakož i způsob bydlení. Takovým sídlištím stavitelští odborníci říkají experimentální. Na první pohled by se mohlo zdát, že vlastně nejde ve stavebním podnikání o pokus, o experiment v pravém slova smyslu, nýbrž spíše o vzor, o ukázku, jak by se mělo stavět a bydlit, jak by nový typ našich sídlišť měl vypadat. Tak na tento název reagovala část naší veřejnosti, a někteří nespokojenci proto navrhovali, aby se takové nové sídliště nazývalo vzorové nebo ukázkové, což by prý bylo označení vzbuzující i větší důvěru. Ale odborníci, architekti a urbanisté, s nimiž jsme se o vhodném termínu radili, nás ubezpečili, že jde vskutku o pokus, experiment se všemi prověřovacími důsledky, jak se sama stavba osvědčí a jak se v ní lidem bydlí. Proto lze právem mluvit o experimentálním sídlišti, ale mluvit o pokusném sídlišti bychom přece jen neradili (lidé nechtějí být pokusnými tvory).

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 3, p. 189

Previous Zdeňka Sochová: Bude to dovést, bude se toho účastnit

Next Emanuel Michálek: Mladí ležáci — staří žebráci