dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jméno dítěte

Ladislav Janský

[Short articles]

(pdf)

-

Mezi věci, o které se musíme nejdříve novému příslušníku lidské společnosti postarat, patří na neposledním místě jeho zařazení do občanského života, tj. zápis do knihy narození na příslušném národním výboru a určení jména.

Jméno nově narozeného dítěte určují ve vzájemné dohodě jeho rodiče podle svého vkusu, někdy ve vztahu k někomu blízkému nebo milému, k rodinné tradici apod. A přece se stává, i když ne tak často, že se stanovisko rodičů dostane do rozporu se stanoviskem pracovníků národního výboru, kteří vedou matriky. Ti mají směrnice, jimiž se při své práci musí řídit, a tyto směrnice nedovolují, aby byla do matriky zapsána jména zkomolená nebo zdrobněliny, aby byla děvčatům dávána jména mužská nebo chlapcům ženská, není přípustno určit jakožto jméno název nějaké vlastnosti ap. (např. Radost, Jas, Silák), a nelze také užít jakožto jména běžného příjmení (pokud ovšem to není obráceně, že běžně užívané jméno existuje také jako příjmení, např. Karel, Pavel, Jindřich).

Zkomoleninami a zdrobnělinami, jak o nich mluví vyhláška ministerstva vnitra, se rozumějí především domácké (hypokoristické) obměny jmen. Není proto samozřejmě možné zapsat do matriky jména jako Lída, Katka, Kája, Iška atd. Rodiče, kteří vyžadují pro své dítě domácké obměny jmen, zapomínají často, že neurčují jméno jenom malému robátku, ale že je bude nosit po celý život dospělý občan nebo občanka; takové mazlivé jméno by jim pak mohlo být jednou velmi nepříjemné.

Někdy dochází k neshodě mezi platným předpisem a přáním rodičů, kteří si vybrali pro své dítě podle svého mínění a vkusu hezké — a hlavně málo obvyklé — jméno a buď nevěděli, nebo nedbali, že v jazyce, z něhož je vzato, je to jméno hypokoristické. Tak např. jméno Eržika je v maďarštině hypokoristická obměna jména Erzsébet, což je naše Alžběta; Marika je také z maďarštiny a také hypokoristikon, asi jako naše Mařenka; Tom je v angličtině hypokoristická obměna jména Thomas, odpovídajícího našemu Tomáš apod. Někdy se stane, že žádané jméno vzbudí matrikářovo podezření, že jde o hypokoristickou zkráceninu nějakého jména, ale podezření se ukáže nesprávné; např. jméno Rita působí dojmem zkráceniny, ale je to jméno nezkrácené (srov. latinské ritus); takových případů je však málo.

Matriky jsou vedeny česky, a proto se zapisují jména u nás běžná v české podobě; zapisuje se tedy Jan, a nikoli John, Jindřiška, a nikoli Henriette atd.; to se ovšem netýká příslušníků cizích států.

V rozpacích bývají matrikáři nad jmény, s kterými se ve své praxi dosud nesetkali a o nichž nevědí, ani nejsou-li to jména domácká, ani nemáme-li jejich českou podobu. Bývají to jména z nejrůznějších jazyků, nejčastěji západních, s kterými se rodiče setkali v nějakém románě nebo ve filmu a která se jim hodí, když chtějí svému dítěti dát jméno co možná originální a ojedinělé. Tak se potom matrikáři setkají se jmény, jako jsou třeba Mahel nebo Aya. Taková jména později svým nositelům, čas[61]těji nositelkám, leckdy pro svou nápadnost nepůsobí radost. Určení jména dítěti by přece jen nemělo být příležitostí k uplatnění co nejbujnější fantazie, nebo snad dokonce k politické demonstraci. Stojí snad za připomenutí, že se snahou po originalitě, stejně jako se snahou dát dítěti jméno domácké, setkáváme se téměř výlučně při narození děvčátek; jen velmi zřídka u jmen chlapeckých.

Snad by ani nebylo třeba připomínat, že se nesetkávají s úspěchem pokusy vytvořit dítěti jméno naprosto původní, tj. vymyšlené nebo sestrojené např. z počátečních slabik jmen rodičů (Ludvík + Jarmila = Luja).

Je ovšem známo, že na volbu jména má veliký vliv i móda a že se v poslední době tyto módy dost rychle střídají. Ale přes silné vlivy módy existuje skupina jmen, která si už po desetiletí uchovávají svou oblibu a která zůstávají stále nejčastěji dávanými jmény. Jsou to — abychom uvedli aspoň některá — z mužských jmen především Jiří, Jan, Petr, Pavel, Jaroslav, z ženských hlavně Jana, Eva, Alena, Hana.

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 1, pp. 60-61

Previous Antonín Tejnor: Ve vysílání Československé televize

Next Igor Němec: Tak jsme to projeli!