Časopis Naše řeč
en cz

Jak psát složené zkratky a značky?

Karel Richter

[Short articles]

(pdf)

-

Způsob psaní zkratek a značek je v dosavadních „Pravidlech českého pravopisu“ vyložen vcelku jasně a v běžné praxi zajisté plně vyhovuje. V technickém oboru je však často potřeba vyjádřit určité technické údaje zkráceně ve formě zlomku, v jehož čitateli i jmenovateli jsou zkratky nebo značky. Pravopis takovýchto složených „zkratek“ ovšem v „Pravidlech“ výslovně stanoven není. Proto také vidíme v technické literatuře nápadnou nejednotnost ve způsobu jejich psaní.

V podstatě existují čtyři typy těchto složených „zkratek“:

1. V čitateli i ve jmenovateli zlomku je značka, např. kg/cm2, cal/cm2. Způsob psaní je v tomto případě zcela jasný; značky se píší zásadně bez teček.

2. V obou částech zlomku jsou zkratky, např. ot./min. (počet otáček za minutu).

3. V jedné části zlomku je značka, ve druhé zkratka, např. l/min. (litry za minutu), m/vt. (metry za vteřinu).

4. V jedné části zlomku je celé slovo (jehož zkratka by byla málo srozumitelná), ve druhé je zkratka, např. ran/min. (kadence střelby).

Že pisatelům není jasné, mají-li se „zkratky“ v těchto zlomkových výrazech psát s tečkami, nebo bez teček, tomu se nelze divit. Obojí pojetí by se dalo zdůvodnit. Kdyby se však stanovilo jednoznačně, že v takovýchto zlomcích se zásadně ani u zkratek tečka nepíše, tzn. že se tu budou psát jen značky (bez teček), protože celý výraz svým grafickým uspořádáním nabývá charakteru složené značky, byli by pisatelé rázem zbaveni úvah, který z členů této zlomkové složeniny je značkou a který zkratkou. Na druhé straně je však nutno uvážit, zda by dvojí způsob psaní týchž zkratek (ve zlomcích bez tečky, jinak s tečkou) nenarušil základní pravidlo o psaní zkratek a značek.

I když jde o otázku ryze formální, bylo by jistě užitečné v příštím vydání „Pravidel“ stať o zkratkách a značkách v tomto smyslu doplnit.

Naše řeč, volume 46 (1963), issue 3, p. 168

Previous František Cuřín: Semel a jiné názvy dětských her

Next Josef Hrbáček: Opakování stejných předložek v několikanásobných předložkových výrazech