Časopis Naše řeč
en cz

Přebytek, schodek

[Answers]

(pdf)

-

(A. L.) Pro zboží, které po vyčerpání všech průvodních listů přebude, hodí se za označeni nejlépe zajisté slovo přebytek; jestliže však k účtům dodaným nějaké zboží schází, bylo by nejlépe nazývati toto minus schodek, nikolik úbytek, protože slova úbytek užíváme jen v takových případech, když něčeho ubylo proti stavu dřívějšímu. Napočtu-li místo desíti kusů, které míti mám, jen devět, je tu schodek; napočtu-li místo desíti kusů, které jsem skutečně měl, jen devět, je tu úbytek.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 30

Previous Podpořiti

Next Ranec — pohrouziti