Časopis Naše řeč
en cz

Kdovíjak

[Answers]

(pdf)

-

(L. K. V.) Píšeme i »kdo ví« i »kdovíjak« a p. podle toho, pokládáme-li výraz ten za slovo jedno či dvě. Je-li »kdo ví« slovo jedno či slova dvě, lze poznati snadno (vedle jiných známek) podle toho, je-li možno složky výrazu od sebe oddělovati (jinými slovy) čili nic. Ve větě »kdo ví, co se stane« budeme zajisté psáti slova »kdo ví« odděleně, neboť můžeme bez násilí říci také »kdo pak ví, kdo pak to ví, co se stane«; ve větě »mohl by si o mně mysliti kdovíco« můžeme psáti vyraz ten jako jedno slovo, poněvadž jeho součástí jsou neodlučitelné.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 29

Previous K, ke

Next Koruna