Časopis Naše řeč
en cz

Datum

[Answers]

(pdf)

-

(K. S.) Píšeme-li »V Praze 28. října« neděláme za výrazem »v Praze« čárky, protože čárkou oddělujeme jen přísl. určení souřadná, na př. v Praze, v Olomouci atd. (= v Praze a v Olomouci). Výraz »28. října« vznikl zajisté z plného výrazu »28. dne měsíce října«; ale poněvadž se rozumělo samo sebou, že číslice značí den, a slovo měsíc je obsaženo již v jeho názvu, navykli jsme si z úspornosti říkati kratčeji »28. října«. Námitka, že by někdo mohl mysliti, »že měsíců říjnů je více a toliko jeden z nich, totiž ten dvacátý osmý, že máme na mysli«, je ovšem čistě theoretická. To si přece nikdo mysliti nebude. Proto také stejně bez starosti možno psáti i »dne 28. října«; i to je zcela správné a zřetelné, o nic méně zřetelnější než plný výraz shora uvedený.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 28

Previous Anděl

Next Dobrý den