Časopis Naše řeč
en cz

Hovorna

[Answers]

(pdf)

-

V této rubrice budeme uveřejňovati drobnější poznámky časové, jakož i odpovědi na dotazy našich čtenářů, zvláště takové, které mohou zajímati i jiné čtenáře a které se ovšem srovnávají s úkolem našeho časopisu, prohlubovati znalost mateřského jazyka a stříci jeho čistoty. Poněvadž se dotazy týkají často jedné a téže věci, klademe v čelo každé odpovědi slovo nebo rčení, o něž běží (připojujíce podle potřeby v závorce i začáteční písmena nebo značku tazatelovu), a žádáme svých čtenářů, aby si podle těchto hesel v Hovorně odpovědi na své dotazy vyhledávali. O věcech, o nichž bylo již v Naší Řeči vykládáno, nebudeme se ovšem znovu rozpisovati, nýbrž spokojíme se odkazem na místo, kde bylo vysvětlení již podáno. Zvláštními dopisy nám odpovídati není při vší dobré vůli možno, leda by odpověď mohla býti co nejstručnější.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 27

Previous Z našich časopisů

Next Anděl