Časopis Naše řeč
en cz

Nechat někoho na holičkách

Františka Havlová

[Short articles]

(pdf)

-

Dr. Fr. Svejkovský mě upozornil na doklad tohoto rčení z Komenského „Moudrosti starých Čechů“[1], vzniklé před Komenského odchodem do vyhnanství (tedy před r. 1628). Protože Komenský, jehož živý poměr k mateřskému jazyku i znalost jazyka byly na svou dobu vynikající, vykládá nejen rčení, ale i slovo holičky, pokládám za nutné tento doklad ještě uvést: „Na holičkách zůstati (t. zmýlenu býti v naději. Nedozralé střešně holičky slovou, jimž podobní jsou první troštové, kteříž když k sezrání nepřijdou, na holičkách že se zaťaly, říkáme).“


[1] Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1954, s. 45.

Naše řeč, volume 40 (1957), issue 9-10, p. 308

Previous Antonín Frinta: Poznámka k podobě cizích místních názvů

Next Zd. Hrušková: Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český