Časopis Naše řeč
en cz

Divná porucha řeči

[Short articles]

(pdf)

-

Před lety vydávali K. Lazarus a H. Steinthal »Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft«. Tam jsme čtli jednou o dělníkovi z Čech nebo ze Slovenska (nevíme již dobře), kterého léčili v nějaké berlínské nemocnici. Měl kromě základní nemoci také divnou poruchu řeči: před slova obyčejná přidával [14]jiná slova docela záhadná, nesrozumitelná. Podvlečkám na př. říkal místo Hose na úžas učených hlav berlínských Gatie-Hose (čti Gatě-Hose); a tenkrát jsme si vzpomněli, že i u nás se objevují časem lidé, kteří téže užitečné části oděvu říkají katěhózny nebo také kaťahózny (s odpuštěním). Podobný »případ« se nám naskytl v prosinci; v kterémsi časopise prosí kdosi v úvodě výkladu o »našich českých skladatelech« (jsou tedy i na př. naši němečtí skladatelé): »Budiž mi dovoleno zahájiti tuto studii malým úvodem historicko-dějinným.« Nebožtík prof. Raýman říkával o podobných záhadách: »Na to by se měl někdo habilitovat.« Upozorňujeme na tuto poruchu naše mladé učence; mohl by na př. hned někdo vysvětliti, která část nového slova »historicko-dějinný« je vlastně takovým záhadným přívěskem.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, pp. 13-14

Previous Znovu

Next Brejška