Časopis Naše řeč
en cz

Voda Dolní Dobrá

[Answers]

(pdf)

-

(J. P.) Na stížnost tohoto způsobu, že úřední Statistický lexikon obcí komolí staré a dobré názvy místní a nařizuje psáti na př. Voda Dolní Dobrá a Voda Horní Dobrá místo dosavadního Dolní Dobrá voda a Horní Dobrá voda, jsme v NŘ. snad už jednou odpovídali. Je to stížnost ovšem neodůvodněná. Redaktor místních novin, který přinesl tuto zprávu o změnách jmen obcí na Hořicku, neměl patrně také nikdy žádný slovník v rukou. Místní jména v Statistickém lexikonu jak v jednotlivých oddílech, tak i v obecném rejstříku (na konci) jsou sestavena pro snazší hledání abecedně, t. j. podle základního substantiva, v našem případě tedy všechna místní jména obsahující slovo Voda jsou zařaděna pod heslo Voda. Za heslem následuje pak teprve celé jméno, v němž základní substantivum (Voda) — jak to bývá pro úsporu místa v slovnících zvykem — neopakuje se již slovně, nýbrž je nahrazeno znaménkem —. Je-li tedy v Statist. lexikonu vytištěno (str. 115): Voda, Dolní Dobrá — a Voda, Horní Dobrá —, je slovo Voda heslo abecední a za ním, čárkou odděleno, následuje skutečné jméno: »Dolní Dobrá Voda, Horní Dobrá Voda«. Jméno obou obcí zůstalo tedy, jak vidět, beze změny a novinář, který informuje své čtenáře v tom smyslu, že se obec nyní má jmenovati úředně Voda Dolní Dobrá n. Voda Horní Dobrá, měl by panu učiteli vrátit sobotáles.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 4, p. 128

Previous Skříně

Next Václav Ertl: Kotčí vůz, kočí