Časopis Naše řeč
en cz

Fysický — fysikální

[Short articles]

(pdf)

-

Ruské přídavné jméno fizičeskij působí někdy překladatelům potíže. Překládává se totiž do češtiny důsledně adjektivem fysický a zapomíná se, že v češtině odpovídá tomuto ruskému slovu ještě také výraz fysikální. Rusové říkají na př. „fizičeskij trud“ i „fizičeskaja chimija“, my však zde rozlišujeme: „fysická práce“ a „fysikální chemie“. Fysický znamená v češtině „hmotný, tělesný“, kdežto fysikální znamená „souvisící s fysikou“. Toto rozlišování se neprávem zanedbává. Nepřesný je tu i Kopeckého Rusko-český slovník (4. vydání). Výraz „fiziko-matematičeskyj fakultet“ se tu překládá jako „fysicko-matematická fakulta“ místo správného „fysikálně…“. Rovněž u hesla „fizičeski“ je uveden pouze český ekvivalent „fysicky“; zato u adjektiva „fizičeskij“ jsou uvedeny oba české výrazy, „fysický“ i „fysikální“.

Máme však u nás také jeden odborný termín, který kolísá. Zeměpisné názvosloví totiž užívá termínů „fysický zeměpis“ i „fysikální zeměpis“. Protože zde nejde o část zeměpisu, která by nějak souvisela s fysikou, nýbrž je to zeměpis, který se zabývá hmotou a povrchem Země, bylo by jistě správné ustálit v zeměpisné terminologii název fysický zeměpis. Pro vědu, která se zabývá fysikálními vlastnostmi Země, máme již název „geofysika“.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 9-10, p. 180

Previous tl: Rohování, či box?

Next Kvido Hodura: O českém jazyce Zdeňka Nejedlého