Časopis Naše řeč
en cz

Otvírací hodiny

lj

[Short articles]

(pdf)

-

Někteří naši čtenáři si povšimli, že tu a tam jsou na obchodech nápisy Otvírací hodiny 812, 1418. Tyto nápisy upoutaly jejich pozornost, ale zároveň vzbudily v nich také pochybnosti, zda je tu přídavného jména otvírací užito správně. Tyto pochybnosti jsou zcela oprávněné, přídavné jméno otvírací tu skutečně není na svém místě.

Přípony -cí a -ací patří mezi časté, živé, produktivní přípony, t. j. takové přípony, kterými můžeme stále tvořit a tvoříme nová slova. Příponami -cí a -ací se tvoří přídavná jména od sloves; tato přídavná jména nejčastěji vyjadřují k čemu, nač něco je, čemu něco slouží, co je s tím možno dělat, tedy vyjadřují obyčejně účel něčeho. Nářadí, které je určeno, aby se jím hasilo nebo aby se ho vůbec nějak užívalo při hašení, nazýváme hasicí, konev, které užíváme ke kropení, je kropicí konev atd.

Někdy je vztah takovéhoto přídavného jména s příponou -cí nebo -ací k základnímu slovesu velmi široký. Tak na př. zažívací orgány slouží k zažívání, jejich účelem je zažívání, ale ve spojení „zažívací obtíže“ je vztah přídavného jména zažívací k slovesu zažívati již mnohem širší, zažívací obtíže jsou obtíže při zažívání, přídavné jméno zažívací tu vyjadřuje prostou souvislost se zažíváním.

Přídavné jméno otvírací je utvořeno od slovesa otvírati a spojení „otvírací hodina“ znamená tedy hodinu, kdy se otvírá a nemůže znamenat dobu, po kterou je otevřeno. Jakožto o otvíracích hodinách bychom tedy mohli mluvit nejvýše o těch, kdy se skutečně otvírá, tedy na př. o 8. hodině ranní nebo o 15. hodině odpoledne. Otvírací by mohly být také hodiny, které lze otvírat.

Při tvoření nesprávného označení otvírací hodiny se projevila tedy snaha vyjádřit přídavným jménem tu okolnost, vlastnost, že je něco otevřeno po jistou dobu. Vedle toho se tu však uplatnila i tendence užít spojení „přídavné jméno + podstatné jméno“, podle typu úřední hodiny. Ostatně i toto označení, u obchodů a pod. samozřejmě docela nevhodné, se na některých obchodech objevuje.

Pro vyznačení doby, po kterou je obchod nebo provozovna otevřena, se hodí na př. nápis Prodejní hodiny od… do… nebo Prodáváme od… do…, po případě i Prodává se oddo… Tam, kde nejde o prodávání, na př. ve správkárnách a opravnách, je možno užít nápisu Přijímáme a vydáváme opravy oddo… anebo prostě nápisu Otevřeno od… do…, který se hodí pro všechny případy, i na př. pro podniky hostinské, a vyhovuje i stručností.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 1-2, p. 40

Previous lj: Skončiti — učiniti konec — skoncovati

Next Karel Hausenblas: O kultuře jazyka a brusičském purismu