dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Šlikoves

[Answers]

(pdf)

-

Byli jsme požádáni, abychom upozornili na to, že úředně zavedený název této vsi, Šlikova ves, nikdy neexistoval a že se ho také nikde neužívá (lid říká Šlikovna). Ves je původu nového, byla založena asi před 130 lety a jména Šlikoves se jí dostalo hned při zrození v zakládací listině. Neběží tu tedy o obnovení názvu starého, časem zkomoleného, jak to bývá u podobných jmen místních, nýbrž o název původní, ovšem se stanoviska jazykového nesprávně utvořený, a tedy o rozpor mezi historickou věrností a jazykovou správností. Z tohoto rozporu by bylo bývalo nejsnazší vyváznutí po našem soudu, kdyby se byl nesprávný tvar původní nahradil raději existujícím tvarem dnešním, t. j. lidovým jménem Šlikovna, než uměle sestrojeným, ale neexistujícím názvem Šlikova ves. Ale když se už tak nestalo, pokládáme přece jen za správnější, aby měla osada jméno aspoň české než nečeskou zkomoleninu, jejíž stáří přece jen není tak vysoké, aby musilo býti stůj co stůj respektováno, zvláště když se jí ani v skutečné praxi lidové neužívá.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 3, p. 95

Previous Stýniti

Next Tatrč