Časopis Naše řeč
en cz

Zemřel Václav Flajšhans

[Obituary]

(pdf)

-

Dne 21. listopadu t. r. zemřel ve věku 84 let VÁCLAV FLAJŠHANS, zasloužilý český filolog. Jeho hlavním oborem byla staročeská filologie, a to jak filologická a literárně historická práce o starých českých památkách, tak jejich vydávání (Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého [1903], Česká přísloví [1911—13], Klaret a jeho družina [1926—29]). Soustavně se věnoval bádání o životě a díle Jana Husa a vydávání jeho spisů [Mistr Jan, řečený Hus z Husince, Literární činnost M. Jana Husi [1900], Spisy M. Jana Husi [1903—8], Mag. Io. Hus sermones in Bethlehem [1938—47]). Pokusem o soustavné dějiny spisovného jazyka je práce Náš jazyk mateřský (1924).

Tento pilný pracovník byl dobře znám i čtenářům našeho časopisu. Jeho jméno se objevilo mezi přispěvateli Naší řeči již v I. ročníku a jeho články nechybějí téměř v žádném z ročníku následujících; posledním Flajšhansovým příspěvkem v Naší řeči bylo pojednání z jeho oblíbeného oboru, o slovním bohatství češtiny (roč. 30, 1946).

Nejlepší práce Flajšhansovy zůstanou trvalým přínosem pro českou filologii a redakce i čtenáři Naší řeči zachovají tohoto neúnavného pracovníka v trvalé paměti.

Naše řeč, volume 34 (1950), issue 7-8, p. 160

Previous —šta (= Jan Kubišta): Jeslový lékař

Next František Svěrák: Výrazivo a jiná jména na -ivo