Časopis Naše řeč
en cz

Hlavy

[Answers]

(pdf)

-

(J. L.) Mluvnická shoda v rodě řídí se zpravidla tvarem podmětu, t. j. jeho gramatickým (nikoli přirozeným) rodem. Tedy na př. »čtyři osoby (mužské) byly zabity n. všechny politické hlavy se na tom shodly« atd. V dalších větách s týmž podmětem (ovšem už neopakovaným) může pak už spíše býti shoda podle rodu přirozeného (= oni).

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 3, p. 90

Previous Či, čili

Next Hříbek