Časopis Naše řeč
en cz

U sluncí a U Slunců

Bš. (= Josef Beneš)

[Short articles]

(pdf)

-

Neruda prožil své dětství v domě U dvou sluncí, či vlastně, jak se „ve zkažené malostranské češtině říkalo, U dvou slunců“; tak jsem kdesi četl. I Neruda v jedné ze svých Malostranských povídek píše o domě „U dvou slunců“. Jak vyložit genitiv plurálu slunců, když se u toho substantiva jinak nevyskytuje ve středočeském nářečí?

S takovými odchylnými tvary se setkáváme i jindy, a to opět při označování domů. Tak v Teigově knize Základy starého místopisu pražského (v 1. díle I. oddílu) čteme: … u tří konví (str. 641, k r. 1577) a u konvů (t.). Zamyslíme-li se nad těmito příklady, dojdeme k názoru, že v prvním případě (u tří konví) jde o označení domu podle znaku, v druhém (u konvů, či vlastně u Konvů) nikoliv podle domovního znaku, nýbrž podle přízviska anebo podle příjmení odvozeného z názvu domovního znaku.

Oporu k tomuto výkladu máme v podobných případech. V knize, o níž [20]jsem se zmínil výše, čteme: … mezi paní Dorotú od jednorožce (znak domu na Starém Městě; str. 552, k r. 1432). Později té ženě říkali Jednorožcová, jak svědčí doklad: … syna panie Duory Jednorožcové (1445, str. 553). Odvozeninami z takových přízvisek a příjmení se označovalo, čí dům jest: a) přídavným jménem přivlastňovacím v čísle jednotném: … dům … jenž slove Jednorožcův (1541, str. 559), … z domu Jednorožcova (1549, str. 560); b) příd. jménem s příponou -ský: … duom … řečený Jednorožcovský (1544, t.); c) ustrnulým gen. pl. -ovic: … před dům Jednorožcovic (1567, str. 562), před Jednorožcovic (1614, str. 62); d) … domu u Jednorožcuov (1554, str. 561) — genitiv plurálu. Tvar U Slunců je obdobný tvaru uvedenému naposled, je to tedy označení podle přízviska nebo příjmení, daného majiteli po domovním znaku, genitivem plurálu. Není to tedy „zkažený tvar“, ale genitiv, obvyklý u příjmení (u Srdců, u Skočdopolů) na rozdíl od příslušných jmen obecných (u srdcí, u polí). Podoba U dvou slunců je kontaminace tvarů U dvou sluncí a U Slunců.

Naše řeč, volume 32 (1948), issue 1, pp. 19-20

Previous vm. (= Václav Machek): Dodatky k dřívějším výkladům

Next Bš. (= Josef Beneš): Příjmení Dedera