Časopis Naše řeč
en cz

K Doležalovu posudku o Diktátech pro školy I. a II. stupně

[Reviews and reports]

(pdf)

-

K Doležalovu posudku o Diktátech pro školy I. a II. stupně od Charouse-Charousové oznamuje Státní nakladatelství:

Uvedené Diktáty před vydáním prohlédl universitní profesor, jazykový odborník a referent Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. [180]Před novým vydáním provedl důkladnou revisi sám autor posudku uveřejněného v 7.—8. čísle Naší řeči a odstranil již všechny závady, na něž v článku upozorňuje.

Naše řeč, volume 31 (1947), issue 9-10, pp. 179-180

Previous Z našich časopisů

Next Václav Machek, V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Dělati dryje, trile