Časopis Naše řeč
en cz

Dívčí křestní jména v Libni

Vladimír Šmilauer

[Articles]

(pdf)

-

S výsledky práce velmi namáhavé, ale přitom neobyčejně poučné seznámil nás ředitel Fr. Sklenář-Rott v časopise „Škola a kultura“ 2 (1947), 177—179. Probral 56 ročníků (1889—1944) I. obecné a měšťanské školy dívčí v Libni a zjistil křestní jména u 10.862 žaček, narozených v letech 1875—1938. Našel celkem 222 různých jmen, většinou málo frekventovaných: jenom 33 jmen je zastoupeno více než padesátkrát. Nalezená jména roztřídil do čtyř skupin: 1. Jména, jimž říká „starobylá“, t. j. jména postupně mizející, dnes se už nevyskytující: Aloisie, Alžběta, Anežka, Antonie, Barbora, Josefa, Julie, Karla, Kateřina, Rosalie, Terezie, Veronika; u každého z těchto jmen zjišťuje jeho osudy: tak na př. Barbora vymizela už 1898, Anežka až 1924. — 2. Jména moderní, přišlá do obliby v posledních třiceti letech: Alena, Blanka, Dagmar (od 1920), Eva, Hana, Jarmila, Jaroslava, Jiřina, Květa, Květoslava, Libuše, Milena, Naděžda, Olga, Soňa, Věra, Vlasta. — 3. Jména stále oblíbená, u nichž pozorujeme jenom menší výkyvy: Božena, Emilie, Františka, Helena, Jana, Ludmila, Marta, Milada, Růžena, Zdeňka, zvláště pak i jména nejčastější, Anna a Marie. — 4. Jména vzácná: Liběna, Něha, Pěva, Rozsvita, Světluše, Venuše, Zlatuše atd. — Jmen s frekvencí nad sto je 22 a jsou to (jména stále oblíbená jsou tištěna normálně, jména moderní kursivou, jména vymřelá proloženě): Marie 2060, Anna 1254, Božena 579, Růžena 535, Antonie 384, Emilie 280, Josefa 265, Jiřina 244, Vlasta 217, Milada 192, Karla 173, Helena 164, Jarmila 162, Ludmila 158, Jaroslava 135, Barbora 134, Alžběta 129, Aloisie 122, Jana 120, Libuše 117, Marta 113, Eva 105.

Bude zajímavé provést takovou statistiku i v jiných sociálních prostředích.

Naše řeč, volume 31 (1947), issue 9-10, p. 167

Previous Vladimír Šmilauer: Voničky za okny v Kateřinicích

Next František Horečka: Nové dodatky k Nářečí na Frenštátsku