Časopis Naše řeč
en cz

Infinitiv důrazový

Augustin Jar. Doležal

[Short articles]

(pdf)

-

Gebauerova-Ertlova Mluvnice česká II, 247 uvádí jako příklady infinitivu důrazového (intensivního, epanaleptického) věty, v nichž je určité sloveso, korespondující s tímto infinitivem, v 1. nebo 3. os. sg. Na př.: Číst, to čtu dost! Což slíbit, to on slíbí. Jak je i z uvedených [78]dokladů vidět, neužívá se ho v přísném jazyku spisovném (leda v hovorovém), nýbrž v jazyku lidovém, obecném i v nářečí. Pěkný nářeční doklad je v Baarově knize Panská přízeň a jiné povídky (2. kniha Hu nás) v povídce Četník Papež. Klenečská purkmistrová Makásková pozoruje, že se jejich děvka (= děvečka, služka) Madlena jaksi podezřele mění, i udeří na ni: „Pověz, Madleno, co je s tebou! Krása se ti tratí, zpívat si také nezpíváš, stojíš často zamyšlená, to není s dobrým.“ (110) Čtenář vidí, že se v pěkném tomto dokladě vztahuje infinitiv důrazový k 2. os. sg., a Baarova věta tedy pěkně doplňuje shora vzpomenuté příklady Gebauerovy-Ertlovy.

Naše řeč, volume 31 (1947), issue 2-4, pp. 77-78

Previous Chuť po sklepě

Next B. T.: Instrumentál doplňkový